Voor wie

Ieder mens leert op zijn of haar eigen manier. Het huidige onderwijssysteem sluit redelijk aan bij de meesten, maar op het gebied van exacte vakken blijkt dat veel leerlingen niet mee kunnen komen. Voor sommigen gaat het te snel, terwijl anderen meer uitleg nodig hebben om de stof te doorgronden. Vaak vinden ze wiskunde en rekenen niet leuk omdat zij het niet begrijpen. Helaas is er simpelweg te weinig tijd voor docenten om de stof op verschillende manieren uit te leggen.

Daarom ondersteunt de wiskundecoach Anouschka Zwart leerlingen om wiskunde en rekenen te begrijpen. Zij analyseert elke leerling individueel. Zo kan zij onderzoeken waar hij of zij goed in is en wat het specifieke struikelblok is voor deze leerling. Daarna geeft zij hun individueel of in groepjes van maximaal vier leerlingen les afhankelijk van waar de leerling tegenaan loopt. Op deze manier krijgt elke leerling gerichte ondersteuning.

Wiskunde of rekenen kan een struikelblok vormen om verschillende redenen. Sommigen hebben problemen omdat zij rekenen nooit goed hebben leren rekenen, zoals breuken en tafels. Anderen hebben in het begin van de middelbare school te weinig huiswerk gemaakt, waardoor ze geen basis hebben voor wiskunde in de hogere klassen. Ook kan het moeilijk zijn de strategie te vinden om een som op te lossen. Zo zijn er nog vele andere redenen waarom mensen moeite hebben met rekenen en wiskunde.

Anouschka begeleidt ook kinderen met ADHD en autisme die door de vele prikkels in de klas de lessen niet goed kunnen volgen. Juist deze kinderen blijken baat te hebben bij extra individuele ondersteuning in een rustige omgeving zonder de prikkels. Vaak wordt een PGB aangevraagd door de school of de ouders, waaruit deze individuele begeleiding betaald kan worden.

Wilt u de wiskundecoach voor een scholier inzetten klik dan hier

Wiskunde voor volwassenen
Bij de wens om een vervolgopleiding te doen blijkt het wiskundeniveau soms te laag of weggezakt. Volwassenen worden daarom ook begeleid door Anouschka. Een voorbeeld van deze begeleiding is het ondersteunen van iemand die de PABO wil gaan doen of iemand die op latere leeftijd toch beslist een postdoctorale opleiding te volgen, waarvan statistiek een belangrijk onderdeel blijkt. Natuurlijk kan het ook zijn dat u uw rekenvaardigheden onvoldoende vindt. Ook daarin kan Anouschka u technieken en methodes leren om sneller en eenvoudiger te rekenen.

Net als met leerlingen van de lagere of de middelbare school, onderzoekt zij eerst wat goed gaat en wat er nog ontwikkeld dient te worden op basis van wat iemand al kan. Dan bepalen zij samen wat de sterktes en zwaktes zijn, hoe lang begeleiding nodig zal zijn en hoeveel huiswerk zal leiden tot het gewenste niveau.

Het is zonde om uw verdere ontwikkeling in de weg te laten staan door wiskunde. Voor iedereen is het mogelijk de benodigde wiskundekennis op te doen. Samen met de wiskundecoach zal dat absoluut gaan lukken.

Wilt u de wiskundecoach inzetten om u te ondersteunen klik dan hier

 


Stichting vlinders

Stichting Vlinders zet zich in voor alle kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Ieder kind heeft recht om op te groeien in een gezin. Soms kan dit even niet, door allerlei problemen thuis of op school.

Site Stichting vlinders